تبلیغات
journals-of-management

*
*
*
*
*
*
*

journals-of-management

 

تصویری از شنیدن کلمه ی بازار در ذهن اغلب ما تداعی می شود،مکانی است فیزیکی که متقاضیان برای خرید محصولاتی که توسط عرضه کنندگان به معرض فروش گذاشته می شوند به آنجا مراجعه می کنند. در علم اقتصاد بازار را محل تلاقی عرضه و تقاضا تعریف می کنند. تعریف اقتصادی از بازار است که می تواند ما را به مفهومی جدید از بازار برساند. بر اساس این تعریف،بازار ها می توانند لزوما به مکان های فیزیکی محدود نباشند.بلکه بازارها می توانند در فضاهای مجازی شکل گیرند،پدیده ای که از آن تحت عنوان بازارهای مجازی یا فضایی نام می برند.امروزه ما شاهد ظهور شتابان بازارهایی از این دست در شبکه جهانی اینترنت هستیم.                                                                         

نویسندگان به مدیران ارشد ومدیران بازاریابی هشدار می دهند که مراقب تحولات محیط اطراف خود باشند واستراتژی های سازمان خود را متناسب با این تحولات بازنگری کنند. کاتلر وهمکارانش خاطر نشان می سازند که:«اقتصاد در دوران گذشته بر مبنای منطق مدیریت صنایع تولیدی استوار بود،ولی اقتصاد نوین بر مبنای منطق مدیریت اطلاعات و صنایع اطلاعاتی بنا شده است.»لذا پیروزمندان صحنه های اقتصادی امروز و بازارهای نوین،سازمان هایی هستند که نظام مطلوبتر اطلاعاتی داشته باشند.                                                                     

این کتاب به مدیران استراتژیک،مدیران بازار یابی ودانش پژوهان دانش بازار یابی پیشنهاد می شود،رهنمود های این کتاب می تواند دروازه های جدیدی را در دانش بازاریابی کشورمان بگشاید و راه گشای حضور تولیدات سازمان های ایرانی در بازار های جهانی باشد.

تهیه کننده : ام فروه پیش بهار


ادامه مطلب

نوشته شده در تاریخ شنبه 30 مرداد 1389 توسط پیش بهار
درباره وبلاگ


Blog Skin
??????? ????