تبلیغات
journals-of-management

*
*
*
*
*
*
*

journals-of-management


تحول سازمان را به عنوان فرایند شناخت، انجام اقدامات، شناخت مجدد و انجام اقدامات جدید توصیف و تشریح کردیم.این فرایند، شکلی متفاوت با تحول سازمان را به خود می گیرد که تحقیق در عمل نامیده می شود.تحقیق در عمل اساسا آمیخته ای  از عناصر 3گانه می باشد.این عناصر عبارتند از : ماهیت بسیار مشارکتی کار پژوهش، نقش مشاور به عنوان همکار، تسهیل کننده و آموزش دهنده و فرایند تکراری شناخت و اقدامات عملی.

مدل تحقیق در عمل که در تحول سازمان به کار می رود متشکل است از:

1-شناخت یا تشخیص اولیه؛

2-جمع آوری اطلاعات اولیه از گروه متقاضی تحول؛

3- بازخور اطلاعاتی به گروه متقاضی؛

4-بازیابی اطلاعات اولیه از گروه متقاضی؛

5-برنامه ریزی انجام اقدامات به وسیله گروه متقاضی؛

6-انجام اقدامات به وسیله گروه متقاضی؛

که با کمک مجری تحول سازمان به عنوان تسهیل کننده در سراسر فرایند عمل می نماید.مشارکت گسترده گروه متقاضی تحول در فرایند سازمان باعث ایجاد اطمینان از حصول اطلاعات صحیح تر، تصمیم گیری و انجام بهتر اقدامات می شود و تعهد نسبت به اجرای برنامه را افزایش می دهد.

مدل تحقیق در عمل بسیار مؤثر و کارساز است؛ وقتی که از ایده ها و نیروهای تعداد زیادی از افراد استفاده می شود نتایج بهتری به دست خواهد آمد. ماحصل تحقیق در عمل هم تغییر و هم دانش جدید است. تغییر بر اساس اقدامات صورت گرفته، رخ می دهد. دانش جدید از بررسی نتایج اقدامات انجام شده منتج می شود.گروه متقاضی یاد می گیرد، چه کاری انجام دهد و چه کاری انجام ندهد.

ادامه مطلب

نوشته شده در تاریخ شنبه 22 بهمن 1390 توسط پیش بهار
درباره وبلاگ


Blog Skin
??????? ????