تبلیغات
journals-of-management

*
*
*
*
*
*
*

journals-of-management

تحول سازمان،محور یک برنامه عملی است که بر اطلاعات موثق در مورد وضعیت فعلی، مسائل و مشکلات کنونی و نتایج اقدامات، در تحقق هدف حوزه مورد نظر متقاضی تحول، استوار می باشد. بدین ترتیب یک برنامه تحول سازمان، با تشخیص، تجزیه و تحلیل و بکار بردن اطلاعات جمع آوری شده ی کلی در مورد آن حوزه، آغاز می شود.

ضرورت فعالیت های تشخیصی (فعالیت های طراحی شده برای شناخت وضعیت واقعی امور) از 2 نیاز سرچشمه می گیرد: نیاز اول آگاهی از وضعیت امور یا «آنچه هست» ؛و نیاز دوم آگاهی از نتایج یا پیامدهای اقدامات انجام شده.

یکی از ابزارهای تشخیص، مدل شش بخشی ماروین ویس بورد است. این مدل، چارچوبی است برای تشخیص که در سال 1976 مطرح گردید و کماکان به طور وسیعی به وسیله کارگزاران تحول سازمان مورد استفاده قرار می گیرد.

این مدل به کارگزاران تحول سازمان نشان می دهد که برای تشخیص مسائل و مشکلات سازمانی چه جاهایی را باید جستجو کرد و در پی یافتن چه چیزی بود.

ویس بورد، شش حوزه یا بخش بسیار مهم ( اهداف، ساختار، پرداخت ها، ساز و کار های هماهنگی و کنترل، روابط و رهبری) را مشخص کرده است، این بخش ها در واقع عواملی هستند که اگر سازمان به دنبال کسب موفقیت می باشد باید به نحو صحیح با آنها برخورد نماید.

اهداف: به چه کاری مشغولیم؟

ساختار: کار را چگونه تقسیم می کنیم؟

پرداخت: آیا همه وظایف نیاز به مشوق دارند؟

ساز و کارهای مفید: آیا تکنولوژی های هماهنگی به حد کافی داریم؟

روابط: چگونه تعارض بین افراد را مدیریت می کنیم؟ با چه تکنولوژی هایی؟

رهبری: آیا کسی وجود دارد که این عوامل را به حالت تعادل حفظ کند؟

مجریان تحول سازمان، همزمان بررسی فرایندها و فعالیت های درون هر بخش را به عنوان یک نقشه شناختی جهت جستجوی علائم مشکل، مورد استفاده قرار می دهند.

بنا به گفته ویس بورد، مشاور، باید به جنبه رسمی و غیر رسمی هر بخش یا حوزه مدل، توجه نماید. سیستم رسمی، روش های رسمی وقوع یا انجام امور را نشان می دهند؛ سیستم غیر رسمی، به روش های واقعی و نحوه انجام کارها اشاره می کند.برای مثال گزارش رسمی روابط و سازماندهی وظایف مندرج در بخش ساختار مدل، ممکن است تنظیمات ساختاری واقعی را که در سیستم یافت می شوند، منعکس نکند.کارگزار تحول سازمان، باید به 2 پرسش زیر پاسخ دهد: نخست آنکه آیا ترتیبات و فرایندهایی که به وسیله سیستم غیر رسمی در هر بخش تدوین شده، درست و صحیح است؟

معمولا چنین بر می آید که تنظیمات رسمی نا مناسب هستند ولی سیستم غیر رسمی در پی آن است که به وسیله تدوین روش ها به رفع یا اصلاح نواقص بپردازد. همین طور ممکن است پی ببریم که سیستم رسمی، درست طراحی نشده است، و سیستم غیر رسمی، نیز رویه های صحیحی برای اصلاح دنبال نمی کند و در نتیجه منجر به عملکرد ضعیف می گردد. تفاوت رسمی و غیر رسمی، یعنی آنچه پیشنهاد می شود که اتفاق افتد در مقابل آنچه به طور واقعی اتفاق می افتد، عنصر مؤثری از تئوری عمل تحول سازمان است و یکی از اسرار درک پویایی های سازمانی است. ویس بورد توصیه می کند که قبل از انتخاب برنامه های ایجاد تغییر از طریق بررسی این بخش های شش گانه، به شناخت کلی دست یابیم.ادامه مطلب

نوشته شده در تاریخ شنبه 22 بهمن 1390 توسط پیش بهار
درباره وبلاگ


Blog Skin
??????? ????