تبلیغات
journals-of-management

*
*
*
*
*
*
*

journals-of-management


بیچاره ترین انسان در دنیا فرد بینایی است که فاقد یک چشم انداز آرمانی است.(هلن کلر)
پیام هلن کلر،فردی که خود از نعمت بینایی محروم بود،هشداری است تکان دهنده به ما که گاه چشم داریم و نمی بینیم،گوش داریم و نمی شنویم،حیات داریم و زندگی نمی کنیم وتوان داریم و به راه نمی افتیم.

مدیریت برخورد سه گام اساسی دارد که با شناخت خود آغاز می شود،شناخت این موجود یگانه،منحصر به فرد و با توانایی هایی در حد اعجاز.هاگورن می گوید:(در تمام هستی فقط یک معجزه وجود دارد و آن روح بشر است) و شناخت این بزرگ ترین معجزه هستی سرآغازی است بر گام دوم مدیریت برخورد،که تعیین چشم انداز و ماموریت شخصی خود است.

ما همه به اهمیت داشتن چشم انداز و بیانیه ماموریت در سازمان ها واقفیم ولی کمتر به لزوم داشتن چشم انداز و ماموریت شخصی خود اندیشیده ایم!و بالاخره گام سوم که پای در راه نهادن و تحقق آرمان هاست.این خود به خود شناسی،خود آگاهی وخود باوری رسیده است که می تواند معجزه بیافریند.هم اوست که می گوید بشو و می شود.

این کتاب ترجمه ی کتابی است با عنوان (آن چه بیش ترین اهمیت را دارد)،نوشته هیرم اسمیت، که صاحب نظری به نام در زمینه مدیریت برخورد می باشد.بنا به دلیل مراعات زیبایی و اختصار،نام کتاب در فارسی مدیریت بر خورد انتخاب شده است.نویسنده ی کتاب که استادی زبر دست در مقوله تعلیم و تر بیت انسان هاست، معتقد است که سه گام  یاد شده کلید کامیابی و موفقیت قهرمانان تاریخ است.وی در کتاب یاد آور می شود که:افرادی که مسلح به شناخت کاملی از خود و توانایی هایشان بوده اند،می دانسته اند که چه چیزی برایشان مهم است و ماموریت شخصی ایشان چیست.این افراد باعث به وجود آمدن تغییراتی در دنیای اطراف خود شده اند،خواه این تغییر در سطح یک خانواده باشد،یا یک جامعه کوچک و یا یک ملت و حتی تمدن بشری.

کتاب مدیریت بر خورد به سر نوشت سازان کشور مان تقدیم شده است،قهرمانانی که هر روز بی صبرانه منتظر بر آمدن خورشیدند تا از بستر برون آمده و سر شار از انرژی و اراده،برنامه ای منظم،دقیق و هوشمندانه را در جهت توسعه  کشور تحقق بخشنده و در این مسیر نیز،همواره این جمله (گوته) را آویزه گوش دارند که:

دانستن کافی نیست باید اقدام کرد، خواستن کافی نیست، بایدکاری کرد.

ادامه مطلب

نوشته شده در تاریخ پنجشنبه 25 فروردین 1390 توسط پیش بهار
درباره وبلاگ


Blog Skin
??????? ????