تبلیغات
journals-of-management

*
*
*
*
*
*
*

journals-of-management

هیچ کاری،تصادفی به موفقیت نمی رسد بلکه حصول موفقیت در هر کاری،مستلزم پیروی از یک برنامه ی جامع و کامل است.


برنامه ریزی فعالیتی است که شما را از وضعیت کنونی،به سوی وضعیت مطلوب،هدایت می کند.فرایند برنامه ریزی به سه بخش تقسیم می شود:«تحلیل وضعیت کنونی»،«تعیین اهداف» و «تعیین فعالیت های لازم برای رسیدن به هدف».

متاسفانه تعداد اندکی از مردم فرصت می کنند که به آیتده ی خود بیندیشندو یا برای آن برنامه ریزی کنند.اغلب مردم،آنقدر درگیر فعالیت های روزمره هستند که واقعا هیچ فرصتی برای برنامه ریزی به دست نمی آورند.

برنامه ریزی کمک می کند که به فعالیت های خود،به گونه ای نظام یافته توجه کنیم.پاره ای افراد برنامه ریزی را با تمام سهولت و سادگیش،کاری مشکل به شمار می آورند.آنان گمان می کنند از آنجا که کارها و فعالیت های ما،دائما دستخوش تغییر و تحول است؛برنامه ریزی کاری مشکل و نشدنی است.تغییر و تحول در کارها،امری طبیعی و همیشگی است.ما به طور طبیعی در مسیر دست یافتن به هدف،با پاره ای تغییرات در فعالیت های خود مواجه هستیم،ولی اگر معتقد باشیم که نیازی به برنامه ریزی نداریم و هیچ تلاشی در این زمینه صورت ندهیم؛عنان کارها از دستمان خارج می شود و زمانی فرا می رسد که تسلط کنونی بر کارها را هم از دست خواهیم داد.


فواید برنامه ریزی:

برنامه ریزی امری اضافی و اختیاری نیست که فقط در موقعیت های خاص به کار آید بلکه تکمیل کننده ی کار و فعالیت است.برای برنامه ریزی کردن ،لازم نیست فعالیت زیاد و خسته کننده ای داشته باشید.اندیشه ی برنامه ریزی،نباید آدمی را دلسرد کند؛در این صورت هیچ کاری آغاز نمی شود.فواید برنامه ریزی از این قرار است:

1-هدف های نهایی شما آشکار می شوند.

2-اطمینان خاطر می یابید که کار روزانه ی شما هدفدار است.

3-می توانید موضوع های مختلف مربوط به کار را تحلیل کنید.

4-روش اندیشیدن را فرا می گیرید.

5-می توانید از توانایی های کار و حرفه ی خود بهره برداری کنید.

6-ضعفهای خود را کاهش می دهید.

7-خواسته های شما متحقق می شود.

 

برگرفته از کتاب مدیران جوان بدانند-کیت کنان


ادامه مطلب

نوشته شده در تاریخ یکشنبه 24 بهمن 1389 توسط پیش بهار
درباره وبلاگ


Blog Skin
??????? ????