تبلیغات
journals-of-management

*
*
*
*
*
*
*

journals-of-management

 

اداره ی امور همچون شعبده بازی است.


اداره یامور زندگی و کنار آمدن با مسائل گوناگون آن ، همانند کاری است که شعبده بازان حرفه ای انجام می دهند. بسیاری از مردم ، برای اداره ی زندگی خود همچون شعبده بازانی که چند توپ را در یک زمان در هوا نگه می دارند،با مشکلات و سختیهای گوناگون به طور همزمان، کنار می آیند.

در زندگی هر فرد،سه زمینه ی اصلی وجود دارد که باید بتواند به طور همزمان هر سه را اداره کند و هیچ کدام را بر دیگری ترجیح ندهد:شغل،خانواده،مسائل شخصی. مشکل اینجاست که همیشه وقت و فرصت کافی، برای هماهنگ ساختن این سه زمینه با یکدیگر،در اختیار نیست.

اگر بتوانیم حداقل بر دو زمینه ی اصلی زندگی خود،تسلط پیدا کنیم؛می توان گفت وضعیت قابل قبولی بر زندگی ما حکمفرما شده است.اما اگر اینگونه نباشد و دائما در ارتباط با دو زمینه یا هر سه ی آنها با مشکلات و تنگناهایی رو به رو باشیم؛لازم است یکبار دیگر توتنا یی ها و ظرفیت های خود را بازشناسی کنیم و زندگی خود را در چارچوب این توانایی ها و ظرفیت ها،سازماندهی نماییم.بدین ترتیب،در طول زندگی و در مواجهه با جوانب گوناگون آن،از پایداری لازم برخوردار خواهیم شد.پس باید در عملکرد خود و چگونگی اداره ی شئون زندگی خود به کندوکاو بپردازیم.

بسیاری از مردم،مسئولیت های گوناگونی را بر عهده می گیرند و بدون درک درست از توانایی ها و ظرفیت های خود،اطمینان می دهند که به خوبی از عهده ی آن کار بر می آیند.این افراد،همواره با وظایف و مسئولیت هایی مواجه هستند که اساسا توانایی تحمل آنها را ندارند. شاید شما هم ، به یکی از دلایل زیردچار چنین وضعیتی باشید:

1-شاید خود را تواناتر از آنچه هستید،به شمار آورید.

2-شاید از گفتن کلمه ی «نه» عاجز هستید.

3-شاید طوری عمل می کنید که دیگران نسبت به شما انتظارات زیادی دارند و گمان می کنند که  همیشه می توانید به کمک و یاری آنها برخیزید.

به هر حال مشکل این است که شما در ازای قبول مسئولیت های گوناگون،از موفقیت اندکی برخوردارید.اگر در شرایطی قرار گرفتید که ناچار به قبول مسئولیت های مختلف شدید؛ برای نجات از چنین مخمصه ای ، کمی بیشتر درباره ی خود بیندیشید. سپس فهرستی از توانایی ها و آمادگی های خود تهیه کنید و در هنگام لزوم،این فهرست را در اختیار دیگران بگذارید.ادامه مطلب

نوشته شده در تاریخ سه شنبه 19 بهمن 1389 توسط پیش بهار
درباره وبلاگ


Blog Skin
??????? ????