تبلیغات
journals-of-management

*
*
*
*
*
*
*

journals-of-management

آرزوهای ما دروازه ی رسیدن به موفقیت هاست.
موفقیت حاصل یک خواستن مشتاقانه است.آنان که خود را کوچکتر از آن می پندارند که لایق دستاوردهای بزرگ باشند،شوری برای حرکت در سر نمی یابند،توانی برای پیمودن راه در پای ندارند و شوقی برای رسیدن در دل احساس نمی کنند.

نخستین گام برای دستیابی به موفقیت ،ایجاد توقع مثبت از خودمان است.برای رسیدن به موفقیت های بزرگ باید آرزوهای بزرگ داشت.آنان که در زندان محدودیت های موجود،آرزوهای حقیرشان را توجیه می کنند و توان داشتن آرزوهای بزرگ را از خود می گیرند،درهای موفقیت را بر خود می بندند.مولانا این بزرگ اندیش ادبیات کشورمان،روحیه آرمان طلبی انسان های بزرگ و رمز موفقیت آنان را به زیبایی در بیت زیر به نظم در آورده است:

گرچه مفلسم نپذیرم عقیق خرد                        کان عقیق نادر ارزانم آرزوست

مک للاند از اندیشمندان مدیریت سه نیاز اساسی را در انسان ها شناسایی کرده است که عبارتند از :نیاز به موفقیت،نیاز به قدرت و نیاز به وابستگی. پژوهش های وی نشان می دهد بین درجه ی توسعه یافتگی کشور ها و میزان بالا بودن نیاز به موفقیت در میان مردمان آنها،رابطه مستقیم وجود دارد.مطالعات نشان داده است که در مورد ایرانیان نیاز به وابستگی و نیاز به قدرت از نیاز به موفقیت بالاتر است . پایین بودن نسبی نیاز به موفقیت در میان مردم کشورمان ،پایین تر بودن سطح توسعه یافتگی را قابل پیش بینی می سازد و راهکاری را نشان می دهد که با تقویت روحیه موفقیت طلبی  در کشور می توان توسعه را تسهیل نمود.

کتاب حاضر مجموعه ای است ارزشمند از زبان صدها انسان موفق در سرتاسر جهان که راز دستیابی به موفقیت خود را برای جویندگان و پویندگان مسیر موفقیت باز گو کرده اند.این کتاب برای یک بار خواندن نیست،بلکه کتابی است مرجع برای آرمان طلبان و آرمان جویان،آنان که پند مولانا را به گوش می گیرندو مفلسی امروز خود را دلیلی برای پذیرش آرزوهای خرد نمی سازند. آنان در چمبره ی روزمرگی اسیر نشده و با بلند خواهی ،یافتن معدن عقیقی نادر و ارزان را آرمان خود قرار داده،به پا خواسته و تلاش و سخت کوشی را به بهای دستیابی به آرمان والای خود ساخته اند.همانان سازندگان ایرانی آبادند.ادامه مطلب

نوشته شده در تاریخ جمعه 29 مرداد 1389 توسط پیش بهار
درباره وبلاگ


Blog Skin
??????? ????