تبلیغات
journals-of-management

*
*
*
*
*
*
*

journals-of-management

هیچ کس یک جزیره مستقل نیست ، بلکه هر یک از ما بخشی از یک قاره هستیم،بخشی از یک کل  کل                                                                                                            (جان دون،شاعر قرن هفدهم)مدیریت یعنی «کار کردن توسط دیگران». این عبارت یکی از قدیمی ترین تعاریف در ادبیات است و بی گمان یکی از سوال بر انگیز ترین آنان. ولی امروزه این تعریف با عبارتی بسیار زیبا جایگزین شده است: مدیریت یعنی«کار کردن با دیگران».

این عبارت کوتاه،نگرش مدیریت سنتی را به چالش کشیده و به زیبایی ،تحول در نگرش به مدیریت را مطرح می سازد. یکی از نکته های ظریف در این تعریف اشاره به اهمیت کار گروهی یا تیمی در مدیریت است.

قدرت واقعی و پنهان کار تیمی این است که دستاورد های تیم از جمع دستاورد های اعضای آن به مراتب بیش تر است.به عبارتی دیگر،کار تیمی معجزه ای است که قوانین ریاضی را در هم می شکند به طرزی که جمع یک ویک حاصلی بیش از دو به بار می آورد. این معجزه، نتیجه ی فرایندی است که در مدیریت آن را «سینرژی»یا «هم افزایی »می خوانند. ولی باید دانست که این معجزه فقط در تیم های توانمند به وقوع می پیوندد. چنانچه کار گروهی به درستی مدیریت نشود، این معجزه حتی می تواند واژگونه عمل کند و فاجعه رخ دهد و آن ، جایی است که یک به علاوه یک حاصلی بسیار کم تر از دو به بار آورد.......

خواندن این کتاب به همه مدیران و دست اندر کاران مدیریت کشور توصیه می شود تا بتوانند در تقویت فرهنگ کار گروهی در کشور موثر باشند.

فراز هایی از کتاب

*اگر راه پول در آوردن را پیدا نکنیم، پرهیز از هزینه دردی را درمان نخواهد کرد.

*اگر بتوانید همه کارکنان یک سازمان را به سوی یک هدف مشترک بسیج کنید،در هر رشته ودر هر بازار و در هر رقیبی ،در هر زمان موفق خواهید شد.

*واقعیت این است که تیم ها ،چون از انسان –این موجود کمال یافته – تشکیل می شوند،ذاتا مستعد اختلال و پریشیدگی هستند.

ادامه مطلب

نوشته شده در تاریخ شنبه 30 مرداد 1389 توسط پیش بهار
درباره وبلاگ


Blog Skin
??????? ????